Đăng ký xét tuyển năm 2020
Thông tin thí sinh
Thông tin xét tuyển
Toán Hóa
Anh văn Ngữ văn Sinh học
Lịch sử Địa lý Giáo dục công dân
Tin học Công nghệ
Lưu ý: Thí sinh nhập điểm vào 3 môn xét tuyển theo tổ hợp đã chọn
 
Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click vào để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.

Đăng ký Nhập lại